Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 07 lutego 2017 r.

PDFProjekt uchwały w spr. zasad i trybu udzielania dotacji na budowę studni na terenie gm. Międzylesie.pdf,

PDFProjekt uchwały w spr. zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. MIędzylesie..pdf,

PDFProjekt uchwały w spr. Sołeckich Strategii Rozwoju miejscowości Międzylesie i Pisary.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchylenia uchwały w spr. stypendiów dla uczniów z terenu gminy Międzylesie.pdf,

PDFProjekt uchwały w spr. okreslenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodziezyz terenu gminy Międzylesie.pdf,

,

PDFProjekt uchwaly w spr. projektu dostosowania sieci szkół na terenie gminy do nowego ustroju szkolnego..pdf,

PDFProjekt uchwały w spr. zmian wbudżecie gminy na rok 2016.pdf.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML