Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doświadczenia które łączą - wymiana wiedzy między partnerami KSOW

 

Brak opisu obrazka
 

„Moje jedzenie, moje korzenie”

Kilkadziesiąt przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie, uczestniczyło w dwudniowych warsztatach kulinarnych ( 29-20 lipca br.) w Starym Wielisławiu - gm. Kłodzko oraz w Goworowie – gm. Międzylesie, pn. Moje jedzenie, moje korzenie, zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW".

Partnerami projektu są: gmina Kłodzko, gmina Międzylesie, gmina Dzierżoniów oraz Gospodarstwo Gościnne "Jesionówka" z  Goworowa.

Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele gmin partnerskich: Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka, Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa oraz kier. ref. ITiG Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie Wiesława Szyrszeń.

Efektem spotkania było  przygotowanie przez kobiety  ok. 70-ciu potraw, gdzie każda z nich ma opowiedzianą i zapisaną własną historię, korzenie.

Wszystkie potrawy zostały sfotografowane i znajdą swoje miejsce w książce kucharskiej pn. „Moje jedzenie, moje korzenie”, która wydana będzie w ramach projektu. W publikacji, oprócz zdjęć dań powstałych podczas warsztatów, przedstawione zostaną najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Druga część projektu "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" swoim działaniem obejmie również młodzież aktywnie działającą społecznie, w tym radnych młodzieżowych rad gmin. We wrześniu (4-5-6) zaplanowano dla nich wyjazd studyjny, w czasie którego wymienią się doświadczeniami w pracy na rzecz społeczności lokalnej i opowiedzą o ciekawych inicjatywach podejmowanych na obszarach swoich gmin.

Galeria dzień pierwszy:

 

 

dzień drugi:

 

 

Wersja XML