Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie remontu drogi w Smreczynie

Dnia 28 sierpnia 2017 r. zakończono  zadanie pn Smreczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych.  W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z betonów asfaltowych o szerokości 3,00 mb, utwardzono zjazdy oraz wykonano odwodnienie drogi na długości 277 mb. ( dz. nr 37 i 42).

Całkowity koszt realizacji zadania : 146 898,70 zł,  w tym dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  - 69 804,00 zł .

Prace remontowe wykonywała firma PAR TRANS TRANSPORT HANDEL Przemysław Parasiewicz z Bystrzycy Kłodzkiej.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML