Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie w 2017 r.

Sukcesywnie, bo od 2012 r., i  w tym roku gmina Międzylesie, realizowała Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzylesie.

Środowisko i Innowacje Sp z o.o. z/s w  Warszawie – to firma wybrana przez tut. Urząd w wyniku zapytania ofertowego, która zajmowała się demontażem, transportem i utylizacją  eternitu.

Ogółem odebrano eternit  z dwudziestu nieruchomości o wadze 82.031 kg. co daje ok. 5.860 m2 płyt.

Dzięki systematycznie podejmowanym działaniom przez gminę, od roku 2012 , „zniknęło” z naszych budynków 19.820 m2 tego niebezpiecznego materiału.

Corocznie, działania te dofinansowywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w wys. 85% wartości zadania.

 

Wersja XML