Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Droga powiatowa w Nagodzicach oddana do użytku.

03 listopada br. wykonawca remontu drogi powiatowej w Nagodzicach przekazał cały jej odcinek do użytku. Inwestycja, która kosztowała blisko 2 mln. zł., współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, z budżetu gminy Międzylesie i budżetu powiatu kłodzkiego, przyczyniła się do wykonania całkowitej przebudowy jezdni, zjazdów, przepustów, oznakowania i odwodnienia na długości blisko 2,5km, łącząc drogę krajową  nr 33 i drogę wojewódzką nr 389. Jak podkreśla członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka nie byłoby tej inwestycji gdyby nie ścisła współpraca z gminą Międzylesie i burmistrzem Tomaszem Korczakiem oraz bardzo dobrze przygotowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku wniosku o dofinansowanie, który został złożony do Wojewody we wrześniu ubiegłego roku. W oficjalnym oddaniu drogi do użytku udział wzięli m.in.: Starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, etatowy członek zarządu powiatu kłodzkiego – Piotr Marchewka, Burmistrz MiG Międzylesie – Tomasz Korczak oraz przedstawiciele Wykonawcy, Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, sołectwa Nagodzic i Roztok.  

   

 

 

Wersja XML