Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego”.

loga unijne oznakowanie male.jpeg

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego”. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia powstała przyrodniczo-historyczna ścieżka turystyczna przebiegająca przez wieś Goworów, przy której usadowiony został „Przystanek dla Turystów”. Jest to ogrodzony teren z bramą wejściową, wyposażony w dwie wiaty drewniane z ławostołami i tablicami informacyjnymi, wokół z nasadzeniami krzewów ozdobnych. Dodatkowo w centrum wsi zostały zamontowane dwie duże tablice informacyjne.

Projekt realizowany jest wspólnie z czeską gminą Červená Voda, gdzie w miejscowości Šanov powstaje wiata turystyczna z kamiennym kominkiem, ławostołami i 2 tablicami informacyjnymi. W wiacie ustawione zostaną eksponaty edukacyjne, będące replikami pędzli i szczotek – tradycyjnego rzemiosła regionu.

Nieodłącznym elementem projektu są także materiały promocyjne. Część z nich Gmina Międzylesie przekazała dnia 06.11.2017 r. do siedziby Partnera Červená Voda. Są to przewodniki po miejscowości Goworów, foldery informacyjne, a także widokówki.

Projekt przyczynił się do wzmocnienia współpracy między Partnerami i wzbogacenia infrastruktury turystycznej obu regionów.

 

Spotkanie w gminie Červená Voda:

 

 

Wiata w miejscowości Šanov:

 

 

Przystanek w Goworowie:

 

 

Wersja XML