Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ciąg dalszy informacji dot. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie.

Dnia 16.11.2017 r. odbyła się ponowna dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie.

Do dnia 17 listopada 2017 r. istnieje możliwość składania uwag do ww. projektu studium. Po tym terminie zostanie sporządzona lista uwzględnionych i nieuwzględnionych wniosków, naniesione zostaną zmiany w projekcie studium, a dokument będzie podlegał ponownemu opiniowaniu przez właściwe Instytucje.

Po otrzymaniu pozytywnych opinii, studium zostanie powtórnie wyłożone do publicznego wglądu, o czym będziemy informować.

Wersja XML