Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

ODGŁOSY Z PASIEKI

15 stycznia b.r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, odbyło się zebranie pszczelarzy ziemi kłodzkiej w sprawie przepszczelenia obszarów poużytkowych, poprzez ustawianie pasiek wędrownych przez pszczelarzy spoza obszaru ziemi kłodzkiej. W spotkaniu udział wzięli  pszczelarze z kół pszczelarskich ziemi kłodzkiej,  związek pszczelarski z Dolnego Śląska, przedstawiciele wojewódzkiego zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego z Wrocławia, przedstawiciele weterynarii, oraz pan dyrektor Robert Pajkert z zespołem współpracowników. Zebranie przygotował i prowadził  pan Adam Polański, oraz prezes międzyleskiego koła PZP pan Stanisław Noga. W trakcie zebrania  omówiono problemy pszczelarzy z ziemi kłodzkiej. Zaprezentowano sposoby ewidencji pasiek, a zespół głównego geodety wojewódzkiego dyrektor Robert Pajkert przedstawił nowatorski program ukazujący usadowienie pasiek w terenie na przykładzie gminy Międzylesie. Dane do realizacji tego programu przygotował i przekazał pan Adam Polański. Pszczelarze z zainteresowaniem przyjęli prezentację i ustalono, że będą podjęte rozmowy, by takim programem jasno i czytelnie ukazującym obszary w którym pszczół jest nadmierna ilość (przepszczelenie), objęty został obszar całego województwa. Burmistrz Międzylesia podziękował panu Adamowi Polańskiemu i panu Romanowi Pajkertowi za tak ważną inicjatywę i wyraził pogląd, że mapa tego zjawiska będzie ogólnie dostępna w geoportalu i obejmie również pszczelarzy niezrzeszonych. O dalszych pracach związanych z budową portalu będziemy informować w miarę napływu informacji. Więcej danych na temat interesujący nie tylko pszczelarzy, w najbliższym numerze naszego  informatora.

 

 

 

Wersja XML