Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

log.jpeg

 

Dnia 17marca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach realizowanego projektu pn: „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich” nr projektu CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899. W szkoleniu zorganizowanym tego dnia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka uczestniczyli strażacy z  jednostek: OSP Pławnica, OSP Domaszków, a także SDH Orlické Záhoří, SDH Deštné v Orlických Horách,  

Prowadzący szkolenie Pan Arkadiusz Kot podczas swojego wykładu przedstawił min. schemat dysponowania sił i środków, zakres funkcjonowania KSRG, a także scharakteryzował plany obrony terenów leśnych na terenie chronionym KP PSP Kłodzko, oraz omówił porozumienia zawarte pomiędzy RP a Czeską Republiką w sprawie dysponowania jednostek na polsko-czeskim pograniczu.

 

 

Wersja XML