Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 128/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Domaszkow - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb.

Brak opisu obrazka

Wersja XML