Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.

PDFUchwała Nr XLII-225-18 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.pdf

PDFUchwała Nr XLII-226-18 w spr. absolutorium dla Burmistrza MiG.pdf

PDFUchwała Nr XLII-227-18 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XLII-228-18 w spr. ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alokholowych na terenie MiG Międzylesie.pdf - Dz. Urz. 2018 r. Poz. 3690 z dnia 18 lipca 2018 r.

PDFUchwała Nr XLII-229-18 w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.zipx.pdf - Dz. Urz. 2018 r. Poz. 3691 z dnia 18 lipca 2018 r.

PDFUchwała Nr XLII-230-18 w spr. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznanwania nauczycielom dodatków.pdf - Dz. Urz. 2018 r. Poz. 3692 z dnia 18 lipca 2018 r.

PDFUchwała Nr XLII-231-18 w spr. zmiany uchwały w spr. odpłatności za schroniska.pdf - Dz. Urz. 2018 r. Poz. 3693 z dnia 18 lipca 2018 r.

PDFUchwała Nr XLII-232-18 w spr. zmiany wynagrodzenia Burmistrza.pdf
 

Wersja XML