Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 137/2018 z dnia 04.07.2018 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Rozwój malej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 w Międzylesiu i Domaszkowie.

Brak opisu obrazka

Wersja XML