Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 02 sierpnia 2018 r.

DOCXP r o t o k ó ł z XLIII sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 02 sierpnia 2018 r.docx

Wersja XML