Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 sierpnia 2018 r.

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany MPZP dla terenów w ob. Długopole Grn.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przekazania samochodu dla OSP Dłuigopole G.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przekazania samochodu dla OSP Domaszków.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. Studium Uwarunkowań i Kierunkó ZP MiG Międzylesie.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku - gm. Międzylesie.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf

Wersja XML