Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SINGLETRACK GLACENSIS.

PROJEKT

,,SINGLETRACK GLACENSIS”

Projekt współfinansowany jest ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Gmina Międzylesie wraz partnerami: Gminą Bardo, Gminą Bystrzyca Kłodzka, Gminą Kłodzko, Gminą Złoty Stok, Gminą Stronie Śląskie, Gminą Lądek Zdrój przy koordynacji nad projektem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej realizuje projekt pn. ;;Singletrack Glacensis”, który trwa od 28 maja 2015 r, do 03 grudnia 2018 r.

Głównym celem projektu jest budowa sieci ścieżek rowerowych typu ,,singletrack”, obejmujących obszar gór Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Projekt jest największym przedsięwzięciem tego typu realizowanym na terenie naszego kraju. Przedsięwzięcie ma na celu rozpropagowanie idei aktywnego wypoczynku turystycznego, jak również przedstawienie jak najszerszemu gronu turystów walorów turystycznych naszego regionu.

W ramach projektu na terenie Gminy Międzylesie zostanie wybudowana 1 pętla trasy rowerowej o długości 14.600 m, która będzie łączyła się z trasą znajdującą się na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. Całość ścieżki będzie przebiegała terenami leśnymi, położonymi w obszarze  Natura 2000, prowadzonej w miejscowości Jodłów, na terenach należących do Nadleśnictwa Międzylesie.

W związku z powyższym zaplanowana jest budowa szutrowej ścieżki o szerokości max. 1,00 m dla ruchu jednokierunkowego rowerów. Zostanie wybudowana wiata turystyczna  oraz zamontowana mała stacja naprawcza przeznaczona do drobnych napraw rowerów we własnym zakresie.

Realizacja projektu pozwoli stworzyć nowego rodzaju atrakcji turystycznej w Kotlinie Kłodzkiej, z nastawieniem na zwiększające się corocznie zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem na rowerze. Przedsięwzięcie umożliwi większej liczbie turystów lubiących ten rodzaj wypoczynku na poznanie bliżej naszej przyrody oraz niezapomnianych krajobrazów.

 

Wersja XML