Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie remontu drogi w Domaszkowie

Dnia 15 października 2018 r. zakończono  zadanie pn „Domaszków droga dojazdowa do gruntów rolnych”.  W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z betonów asfaltowych o szerokości 3,00 mb, utwardzono zjazdy oraz wykonano odwodnienie drogi na długości 744 mb. ( dz. nr 705 i 713).

Całkowity koszt realizacji zadania: 356.590,90 zł,  w tym dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  - 187.488 zł .

Prace remontowe wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku.

 

 

Wersja XML