Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I sesja Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie kadencji 2018-2019.

We wtorek 23 października 2018 r., o godz. 13.00 odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Międzylesiu. Inauguracyjna sesja przebiegła pod znakiem wyborów prezydium rady. W obradach na ogólny 10 osobowy skład rady uczestniczyło 9 radnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pierwszą sesję rozpoczął i poprowadził Burmistrz i przewodniczył jej obradom aż do wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, którym w tajnych wyborach wybrana została Nicoll Gładysz. Kolejnym punktem obrad był wybór wiceprzewodniczących. Po przeprowadzeniu tajnych głosowań funkcję wiceprzewodniczących przypadły Gabrieli Miśków i Aleksandrze Zub, natomiast Sekretarzem wybrano Katarzynę Zamośny. Oprócz tajnej części wyborów, już w drodze głosowania jawnego powołano składy osobowe Komisji: Sportu, Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetowej. 

       Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej należy przede wszystkim upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zapewnienie jej uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, które bezpośrednio ich dotyczą, a także reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML