Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 20 grudnia 2018 r.

PDFprojekt uchwały w spr. ustalenia stawek dotacji celowych dla ZGKiM na 2019.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu na 2019 rok.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. WPF na lata 2019-2022.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany mpzp Jaworek-Goworów.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany mpzp obręb Domaszków.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany mpzp obręb Międzylesie.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do wspracia w postaci posiłku(...) .pdf,

PDFprojekt uchwał w spr. powołania Komisji Statutowej.pdf,

 

Wersja XML