Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie-obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia:"Udrożnieniu dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej".

Brak opisu obrazka

Wersja XML