Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 4/2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie:"Czesko-Polski szlak grzbietowy - część wschodnia- Budowa wieży widokowej na Czerńcu

004.jpeg

Wersja XML