Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 19 MARCA 2019 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

 

informuje, że w dniu 19 marca 2019 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

 

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z prac Burmistrza  w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2019 roku.

2/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.

 1. Wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                            Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                                         Jerzy Marcinek 

 

 

 

 

 

Wersja XML