Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 KWIETNIA 2019 R.

PDFUch. VII-37-19 w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.pdf

PDFUch. VII-38-19 w spr. przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gm. Międzylesie na lata 2019-2021.pdf

PDFUch. VII-39-19 w spr. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków na terenie gminy.pdf

PDFUch. VII-40-19 w spr. przyjęcia aktualizacji planu urządzeniowo-rolnego gminy Międzylesie - Kopia.pdf - Załącznik do uchwały dostępny jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, ze względu na bardzo obszerną treść opracowania nie jest możliwe jego opublikowanie.  

PDFUch. Nr VII-41-19 w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 650 ob. Międzylesie.pdf

PDFUch. Nr VII-42-19 w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 251 obręb Różanka.pdf

PDFUch. VII-43-19 w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 218-2 oraz 44-3 ob. Niemojów.pdf

PDFUch. VII-44-19 w spr. projekt w spr. przystąpienia do opracowania MPZP dla obszaru w obrębie Różanka.pdf

PDFUch. VII-45-19 w spr. przystąpienia do opracowania MPZP dla obszaru w obrębie Dolnik..pdf

PDFUch. VII-46-19 w spr. zmian w budżeciegminy na rok 2019.pdf
 

Wersja XML