Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wyłożenia protokołu przekazania-przejęcia przez Gminę Międzylesie od Skarbu Państwa, działki nr 289/5, obręb Roztoki.

Brak opisu obrazka

Wersja XML