Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 25 czerwca 2019 r.

PDFprojekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi wotum zufania.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Międzylesie za rok 2018.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. powołania Zespołu Opiniującego kandydató na łaników.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf

Wersja XML