Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 30 LIPCA 2019 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

 

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z prac Burmistrza  w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku,

2/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 94/2 o pow. 0,01 ha oraz nr 94/3 o pow. 0,10 ha, obręb Smreczyna,

3/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 314/3 o pow. 0,0243 ha, obręb Kamieńczyk,

4/ wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Międzylesie,

5/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.

 1. Wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

 

 

Wersja XML