Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 24 września 2019 r.

PDFProjekt uchwały w spr. dodatków dla nauczycieli.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. MPZP ob. Międzylesie Gm. Międzylesie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP ob. Jodłów Gm. Międzylesie.pdf.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP ob. Międzylesie Gm. Międzylesie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP ob. Różanka Gm. Międzylesie.pdf

PDFprojekt w spr. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kłodzku.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany planu urządzeniowo-rolnego.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia dotacji dla Powiatu Kłodzkiego - remont drogi Domaszków.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. skargi na Burmistrza MiG.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przytsąpienia gm. Międzylesie do Klastra Eenergii ARES.pdf

Wersja XML