Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Międzylesie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 07.10.2019 r. Nr 606602-N- 2019

PDFWynik postepowania.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 25 PAŹDZIERNIKA 2019 r. DO GODZ. 12:15

PDFogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 21.10.2019.pdf

DOCXSIWZ z dnia 21.10.2019.docx

PDFSIWZ z dnia 21.10.2019.pdf

XLSzałącznik nr 1 do SIWZ zmiana z 21.10.2019 r..xls

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 18.10.2019 R.

PDFWyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.10.2019 r..pdf

DOCXSIWZ z dnia 11.10.2019.docx

PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie SIWZ.pdf

DOCXSIWZ.docx

XLSzałącznik nr 1d do SIWZ.xls

PDFOgłoszenie.pdf

 

Wersja XML