Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 30 października 2019 r.

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia informacji z wyk. budż za I półrocze 2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf
 

Wersja XML