Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 21 stycznia2020.

PDFprojekt uchwały w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami komunal. oraz wysokości tej opłaty..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. wprowadzenia regulaminu Domów Tkaczy..pdf
 

Wersja XML