Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

W związku z zawieszeniem pracy w placówkach oświatowych zwracam się

z prośbą do rodziców, aby dzieci podczas dni wolnych pozostawały w domach.

Burmistrz Tomasz Korczak

Wersja XML