Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA RODZICÓW CHCĄCYCH ZAPISAĆ DZIECKO
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MIĘDZYLESIU

 

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu przekazuje informację o trwającej rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021:

 

  1. Wniosek należy wydrukować, czytelnie i dokładnie wypełnić, wpisać datę składania wniosku i podpisać we wszystkich wskazanych miejscach. Jeżeli załącznik nr 1, nr 2, nr 3 nie dotyczy Państwa, proszę nie drukować.

W miejscu „pieczątka zakładu pracy potwierdzona podpisem” proszę wpisać ręcznie adres i telefon do zakładu pracy. Jeżeli osoba składająca wniosek nie pracuje, proszę odpowiednio wpisać w miejscu pieczątki: urlop wychowawczy, gospodarstwo rolne, zasiłek dla bezrobotnych, itp.

 

  1. Pobrane wnioski wraz z załącznikami można przesłać tradycyjną pocztą do dnia 31 marca 2020 r.  na adres: Samorządowe Przedszkole, ul. Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie

- wrzucić zabezpieczony kopertą wniosek z załącznikami bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do przedszkola

   lub wysłać zeskanowany wniosek z załącznikami na adres e-mail: (oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie)

                                                                                                                                           

                     Małgorzata Strzelczyk               

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu

 

 

ZAŚWIADCZENIA DO CZECH

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

 

Rodzice dzieci przedszkolnych, którzy potrzebują zaświadczenie do Czech w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola, proszeni są o zgłoszenie tego faktu z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz jego daty urodzenia, na adres e-mail:   Zaświadczenie będzie zeskanowane i odesłane na adres zwrotny.

Jeżeli zaistnieje potrzeba przedłożenia zaświadczenia w oryginale, proszę o informację zwrotną w celu uzgodnienia terminu odbioru niniejszego zaświadczenia w przedszkolu.

 

PDF1b. Wniosek o przyjęcie.pdf
PDF2.1. oświadczenie 1 - wielodzietność.pdf
PDF2.2. oświadczenie 2 - samotne wychowywanie.pdf
PDF2.3. Oświadczenie nr 1 - pkt 5 wniosku.pdf
 

Wersja XML