Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 11 MARCA 2020 ROKU.

PDFUchwała Nr XIX-104-2020 w spr. przyjęcia Programu opiei nad zwierzętami bezdomnymi na 2020 rok..pdf

Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 2129
- Data ogłoszenia: 18 marca 2020
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2129

PDFUchwała Nr XIX-105-2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf

PDFUchwała Nr XIX-106-2020 w spr. zmiany uchwały Nr VI-89-19 w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy..pdf
 

Wersja XML