Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi zachowania się w czasie epidemii, informuję mieszkańców, że w uzgodnieniu z Powiatowym Komendantem Policji skierowane zostaną dodatkowe patrole policji i wojska dla egzekwowania zaleceń. Szczególne zwiększenie natężenia pracy policji będzie w godzinach popołudniowych oraz w okresie weekendu.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak

Wersja XML