Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.jpeg

„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

Kto może dostać dofinansowanie?

•Właściciel domku jednorodzinnego (w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej)

•Właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym.

•Wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

             Jeżeli wymieniają kotły na paliwo stałe

                                 (z wyłączeniem biomasy)

Na co można dostać dofinansowanie?

Jeżeli wymieniasz stary węglowy piec, możesz go zamienić na:

•Podłączenie do sieci ciepłowniczej

•Instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku/lokalu

•Instalacja kotłów na biomasę  lub gazowych

•Instalacja ogrzewania elektrycznego, jeżeli będzie ono zasilane z OZE. Instalacja fotowoltaiczna może być elementem projektu

 

Wszystkie urządzenia grzewcze zgłaszane do dofinansowania muszą mieć certyfikat Ekoprojektu, posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie mogą być wyposażone w ruszt awaryjny, lub elementy pozwalające na jego zamontowanie

Stare źródło ciepła musi zostać zlikwidowane

 

Wszystkie urządzenia grzewcze zgłaszane do dofinansowania muszą mieć certyfikat Ekoprojektu, posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie mogą być wyposażone w ruszt awaryjny, lub elementy pozwalające na jego zamontowanie

Stare źródło ciepła musi zostać zlikwidowane

 

Ile dofinansowania można dostać?

Określono limity dot. indywidualnych źródeł ciepła:

•Jeżeli jesteś właścicielem budynku jednorodzinnego, grant dla ciebie może wynieść do 20 000 zł, jednak nie więcej niż 70% kosztów, które poniosłeś. Np. Za piec i instalację zapłaciłeś 25 000 zł, to wysokość twojego dofinansowania wyniesie 17 500zł

•Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania, grant dla ciebie może wynieść do 10 000zł, jednak nie więcej niż 70% kosztów, które poniosłeś

Zbiorcze źródła ciepła - zasadność i adekwatność wydatków.

Pamiętaj, że grant ma charakter refundacji. Oznacza to, że możesz ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów.

Kiedy skladać wniosek?

•Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest na początek lipca 2020.

•Potrwa 3 miesiące- w tym czasie będziesz mógł skorzystać z pomocy konsultantów w Urzędach Miast / Urzędach Gmin oraz porad eksperta pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym. Także w tym czasie będziesz musiał wykonać audyt uproszczony- obligatoryjny załącznik do każdego wniosku.

•Wyniki konkursu powinny być znane w styczniu 2021.

•Wypełniony wniosek o dofinansowanie będziesz mógł złożyć w Urzędzie Gminy w której mieszkasz. Możesz go również wysłać pocztą lub kurierem. Dane adresowe do wysyłki zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie. Wzór wniosku oraz instrukcję jego wypełnienia będziesz mógł pobrać ze strony projektu oraz ze strony internetowej swojej gminy po ogłoszeniu konkursu.

Osoba do kontaktu: Andrzej Satko, tel. 74 8126 327 wew.26

Informacje nt. programu wymiany pieców dostępne w prezentacji:

PPTXZiemia Kłodzka Czyste Powietrze.pptx (114,84KB)

Wersja XML